Lippukunta


Lippukunta peruspaketissa
Raisiolainen poikapartiolippukunta Jokikylän Pojat on perustettu 1951 ja se rekisteröitiin yhdistykseksi vuonna 2009. Rekisteröinnin yhteydessä lippukunnan viralliseksi nimeksi valittiin Partiolippukunta Jokikylän Pojat ry. Lippukunnassa on noin 150 jäsentä, ja taustayhteisönä toimii Raision seurakunta. Muina tärkeinä tukijoina ja yhteistyökumppaneina on mm. Raision Kaupunki. Aktiivista yhteistyötä tehdään omalla Rannikkoseutu-alueella ja Lounais-Suomen Partiopiirin kanssa.

Mukaan toimintaan
Lippukunnan jäseneksi voi tulla milloin vain. Toimintaan pääsee parhaiten mukaan syyskuussa toimintavuoden alkaessa sekä tammikuussa kevätkauden alkaessa. Viikottaista toimintaa on kaikenikäisille seitsemänvuotiaasta alkaen. Toimintaan pääsee siis mukaan heti samana syksynä kun lapsi aloittaa ala-asteen.

Lippukunnassa jokainen elää täysillä! Sudenpennut saavat turvallisen kasvuympäristön kokeneiden johtajien kanssa. Seikkailijat ja tarpojat pääsevät testaamaan taitojaan omissa ryhmissään, samoajat ja vaeltajat täyttävät unelmiaan… Johtajat ovat helposti lähestyttäviä ja jokseenkin joviaaleja otuksia.

Partio on monipuolista harrastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää.

Retket ja leirit
Kevät- ja syyskausien aikana lippukunnan ryhmät kokoontuvat viikoittain Raision keskustan tuntumassa olevalla kolollaan. Jokainen ryhmä tekee muutaman retken vuodessa: nuorimmat sudenpennut tutustuvat lähimaastoon päiväretkien yhteydessä oman johtajan läsnäollessa. Yläasteikäiset tarpojat pääsevät puolestaan jo koettelemaan viikonlopun vaellusretkiä lähes itsenäisesti. Tarpojat ja sitä vanhemmat partiolaiset pääsevät kokemaan myös valtakunnalliset suurleirit ja jamboree-leirit ulkomailla.

Lippukunta järjestää säännöllisesti koko lippukunnan leirejä kaikkina vuodenaikoina. Eräs omaleimaisin lippukunnan tapahtumista on leikkimielinen PinkkiPicnic-partiotaitokilpailu – tapahtuma järjestetään säännöllisen epäsäänöllisesti. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme myös oman alueemme, Lounais-Suomen Partiopiirin sekä Suomen Partiolaisten tapahtumiin kuten partiotaito- ja suunnistuskilpailuihin ja toimintapäiviin.

Meripartio
Kesällä suurin osa aktiviteeteista on lippukunnan koulutusalukselle s/y Nordwest:lla. Veneellä tehdään ilta-, viikonloppu, sekä pitkänmatkan purjehduksia joka kesä. Purjehduksilla syödään hyvin, opetellaan merenkulun taitoja, uidaan, otetaan aurinkoa, kilpaillaan, nauretaan, pelataan ja pidetään yhtä. Muita partiolaisia nähdään usein meripartiolaisten ”lahjasaarella” Häraholmissa – ja tietenkin – purjehduksien yhteydessä saunotaan.

Purjehdukset ovat pääosin Saaristomerellä, mutta pitkät matkapurjehdukset ovat ulottuneet ulkomaille asti. Vuosittain merimaileja kertyy 1000 – 1500. Nordwestin kotisatama on Raision Hahdeniemi.

Toiminnan toteuttajat
Lippukunnassa tarpojaikäisiä ohjaa vaeltajaikäiset vartionjohtajat. Varsinaista hallintoa, toiminnan suunnittelua tekevät täysi-ikäiset vaeltajat ja yli 22-vuotiaat aikuiset. Toimintaa ohjaa lippukunnan hallitus, jonka puheenjohtajana on lippukunnanjohtaja. Hallitus kokoontuu vuodessa noin kymmenen kertaa. Virallista päätäntävaltaa käyttää lippukunnan viralliset kevät- ja syyskokoukset.

Jokikylän Poikien Vanhemmat on toimintaamme tukeva yhdistys, joka koostuu jäsentemme vanhemmista. Vanhimmat, toiminnasta jo poisjääneet, partiojohtajat voivat osallistua JoPo-killan toimintaan. Jokikylän poikien vanhemmat ylläpitävät myös säännöllistä toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea lippukuntaa.