Vaeltajat (18 – 22 v)

Vaeltajat jatkavat siitä mihin heidän aiempi samoaja-ikäkautensa jäi. Vaeltajat ovat siis 18-22 vuotiaita. Vaeltajaikäkausi kestää neljä vuotta, jonka aikana vaeltaja kehittää itseään ja omia taitojaan suunnitellusti. Vaeltajat toimivat vartioissa, jotka kokoontuvat sovituin väliajoin.


Vaeltajat toteuttavat ohjelmassaan projekteja, jotka suunnitellaan yhdessä vartion kanssa. Vaeltajat tietävät myös toimivansa esimerkkinä pienemmille, jolloin he ovat valmiita ottamaan myös vastuuta. Vaeltajien tunnusväri on ruskea.

Vaeltaja-ohjelma

Vaeltaja-ohjelma

Jokikylän Pojissa toimii keskimäärin neljä vaeltajien ryhmää: 18-, 19-, 20- ja 21- vuotiaiden ryhmät. Tarkemmat tiedot ryhmien kokousajoista sekä johtajien yhteystiedoista löytyvät Täältä