Aikuiset (+22 v)

Aikuiset toimivat lippukunnan mahdollistajina! Partio-ohjelman mukaan aikuisia ovat kaikki yli 22-vuotiaat. Haluamme antaa nuorille mahdollisuuden harrastaa partiota, kehittää itseään ja kokea elämyksiä, joita ei voi kokea muualla kuin partiossa! Lippukunnan päätöksistä vastaa hallitus ja hallituksen tukena toimii myös muita pestejä, jotka ovat lippukunnalle todella tärkeitä. Näiden lisäksi lippukunnassa toimii lukuisia ryhmänjohtajia, joita ovat pääsääntöisesti 15-21 -vuotiaat.

Jokikylän Poikien johtajisto jakautuu karkeasti ottaen hallitukseen sekä muihin pesteihin, joihin voidaan valita myös nuorempia johtajia.